KAYIT

  • Bildiri sunan ve sunmayan yazarlar dahil tüm katılımcıların kongreye kayıt yaptırması gerekmektedir.
  • Kongre kayıt ücreti, KDV dahil 1200 TL'dir.
  • Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için kayıt ücreti, KDV dahil 1000 TL'dir.
  • Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerden kongremize katılmak isteyen akademisyen ve araştırmacılardan kongre katılım ücreti alınmayacaktır.
  • Kongre kayıt ücreti, katılımdan vazgeçilmesi ve benzeri durumlarda geri ödenmez.
  • Bir araştırmacının iki bildirisi var ise, ilk bildiri için katılım ücretinin tamamını, ikinci bildiri için katılım ücretinin üçte birini öder.