KAYIT

  • Bildiri sunan ve sunmayan yazarlar dahil tüm katılımcıların kongreye kayıt yaptırması gerekmektedir.
  • Kongre kayıt ücreti, KDV dahil 550 TL'dir.
  • Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için kayıt ücreti, KDV dahil 450 TL'dir.
  • Kongre kayıt ücreti, katılımdan vazgeçilmesi ve benzeri durumlarda geri ödenmez.
  • Bir araştırmacının iki bildirisi var ise, ilk bildiri için katılım ücretinin tamamını, ikinci bildiri için katılım ücretinin üçte birini öder.
  • Birden fazla araştırmacı tarafından yazılan bildiriler için iki ve üzerinde araştırmacı kongreye katılacaksa, araştırmacılardan biri tam ücret, diğer araştırmacılardan her biri katılım ücretinin yarısını öder. Aynı iki araştırmacı iki farklı bildiri yazdıysa her bir araştırmacının sadece bir tebliğ için kayıt yaptırması yeterlidir.