DANIŞMA KURULU

Ünvan İsim - Soyisim Üniversite
Prof. Dr. Asaf Savaş AKAT İstanbul Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Kürşat GÜLEŞ Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
Prof. Dr. Kerem ALKİN İstanbul Medipol Üniversitesi
Prof. Dr. Sadi UZUNOĞLU Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Taner BERKSOY Piri Reis Üniversitesi
Doç. Dr. Ekrem KESKİN Türkiye Bankalar Birliği
Dr. Mahfi EĞİLMEZ Altınbaş Üniversitesi