BİLDİRİ YAYINI OLANAĞI

  • İngilizce Özet Metin Elektonik Bildiri Kitabı
  • " İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi" ULAKBİM TR Dizin dergisinde IERFM2024 kongre özel sayısı
  • "Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi" ULAKBİM TR Dizin dergisinde IERFM2024 kongre özel sayısı
  • "İstanbul Üniversitesi İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi" ULAKBİM TR Dizin dergisinde Şubat 2025 sayısı
  • "Journal of Social, Humanities and Adminisrative Sciences" ve "Social Sciences Studies Journal" dergileri özel sayıları
  • "Journal of Academic Opinion" dergisinde Aralık 2024 sayısı
  • Nobel Akademik Yayıncılık tarafından basılacak uluslararası kitapta kitap bölümü