BİLDİRİ YAYINI OLANAĞI

  • İngilizce Özet Metin Elektonik Bildiri Kitabı
  • "Maliye ve Finans Yazıları" ULAKBİM TR Dizin dergisinde Ağustos 2022'de kongre özel sayısı
  • "Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi" ULAKBİM TR Dizin dergisindeAğustos 2022'de kongre özel sayısı
  • "İstanbul Üniversitesi İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi" ULAKBİM TR Dizin dergisinde Temmuz 2022 sayısı
  • "Journal of Social, Humanities and Adminisrative Sciences" ve "Social Sciences Studies Journal" dergileri özel sayıları
  • Nobel Akademik Yayıncılık tarafından basılacak uluslararası kitap bölümü