BİLDİRİ YAYINI OLANAĞI

  • İngilizce Özet Metin Elektonik Bildiri Kitabı
  • SSCI kategorisi taranan "Sustainability" dergisinde Special Issue "Sustainability, Industry 4.0, and Economics"
  • "Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi" ULAKBİM TR Dizin dergisinde Aralık 2023'de kongre özel sayısı
  • "Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi" ULAKBİM TR Dizin dergisinde Eylül 2023 sayısı
  • "İstanbul Üniversitesi İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi" ULAKBİM TR Dizin dergisinde Şubat 2024 sayısı
  • "Journal of Social, Humanities and Adminisrative Sciences" ve "Social Sciences Studies Journal" dergileri özel sayıları
  • Nobel Akademik Yayıncılık tarafından basılacak uluslararası kitapta kitap bölümü