KAYIT

  • Bildiri sunan ve sunmayan yazarlar dahil tüm katılımcıların kongreye kayıt yaptırması gerekmektedir.
  • Kongre kayıt ücreti, KDV dahil 430 TL'dir.
  • Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için kayıt ücreti, KDV dahil 330 TL'dir.
  • Kayıt ücreti; açılış kokteyli, öğle ve akşam yemeği, gala yemeği, sıra gecesi, kongre çantası, kongre bildiri kitabı, bildirilerin yer aldığı USB bellek, kalem, ajanda, yaka kartı, Gaziantep hatırası ve bölge turu içindir.
  • Kongre kayıt ücreti, katılımdan vazgeçilmesi ve benzeri durumlarda geri ödenmez.
  • Birden fazla araştırmacı tarafından yazılan bildirilerde kongreye araştırmacılardan biri katılacaksa sadece katılım sağlayan araştırmacı kayıt ücreti öder.
  • Bir araştırmacının iki bildirisi var ise, ilk bildiri için katılım ücretinin tamamını, ikinci bildiri için katılım ücretinin üçte birini öder.
  • Birden fazla araştırmacı tarafından yazılan bildiriler için iki ve üzerinde araştırmacı kongreye katılacaksa, araştırmacılardan biri tam ücret, diğer araştırmacılardan her biri katılım ücretinin yarısını öder. Aynı iki araştırmacı iki farklı bildiri yazdıysa her bir araştırmacının sadece bir tebliğ için kayıt yaptırması yeterlidir. Ancak Her iki bildiriyi de aynı araştırmacı sunacaksa ilk bildiri için kayıt ücretinin tamamını, ikinci bildiri için kayıt ücretinin üçte birini öder.