BİLDİRİ YAYINI OLANAĞI

  • Kongre takviminde belirtilen tarihlerde tam metinleri gönderilen çalışmalar, Kongre Elektronik Bildiri Kitabında yayımlanacaktır.
  • Yayın kurulunca seçilecek 20 tam metin tebliğ, ULAKBİM veritabanında taranan Maliye ve Finans Yazıları dergisinde makale olarak yayımlanacaktır.
  • Yayın kurulunca seçilecek İngilizce olarak yazılmış kongre ana teması ile ilgili 20 tam metin tebliğ de uluslararası kitap bölümü olarak yayımlanacaktır.