BİLDİRİ YAYINI OLANAĞI

Kongre takviminde belirtilen tarihlerde tam metinleri gönderilen çalışmalar, Kongre Bildiri Kitabında basılı olarak yayınlanacaktır. Bildiri kitabı, kongre esnasında katılımcılara dağıtılacaktır.
Bununla birlikte Bilim Kurulu tarafından seçilecek 22 bildiri, uluslararası hakemli dergide yayınlanacaktır.